A Medio Kiadóról

 

Dúl Antal, Medio KiadóDúl Antal

Tanulmányait 1967-től a Római katolikus Hittudományi Akadémián végezte. 1973-1993 között az MTA könyvtárában dolgozott. Szellemi irányultságát tekintve spirituális szabadságot hirdető, egyházi dogmatikától mentes tanító. „Másként- gondolkodását" 1968-ban, Hamvas Bélával történt személyes találkozása és az író haláláig tartó kapcsolata alapozta meg, amely az évtizedek alatt a hamvasi életmű kiváló ismerőjévé és interpretátorává tette. 1998-ban könyvkiadót alapított Medio Kiadó néven, amely Hamvas Béla műveinek kiadására jött létre. 2013-ban egészsége megromlása miatt a kiadót és a Hamvas-hagyaték gondozását kollégáira, Palkovics Tiborra és Szakács Gáborra bízta.

Szakács Gábor, Medio Kiadó
Szakács Gábor

A nyolcvanas évek végén találkoztam először Hamvas Bélával – személyesen sajnos nem volt rá lehetőségem, mert abban az évben halt meg, amikor én születtem –, s a szellemi hagyomány azóta is szívügyem. Ekkoriban ismertem meg Biegelbauer Pált is, aki segített elindulnom a meditáció belső útján és akitől a kereszténységről, az egész-ségről rengeteget tanulhattam. Tájékozódásomat segítve igyekezett mindig a megfelelő emberhez irányítani, így jutottam el Trentai Gáborhoz, későbbi asztrológia tanáromhoz. Biegelbauer Pál révén ismertem meg Dúl Antalt is, már kilencvenben, akitől nagyon fontos inspirációkat kaptam a Hamvas-életmű, a zen, egyáltalán a szellemi hagyomány mélyebb megismeréséhez, de itt most nehéz lenne felsorolni mindenkit, akitől tanulhattam, s akiknek ezért hálával tartozom. 1991-ben végeztem a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, majd egy ideig a Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatója voltam. Dúl Antal 2001-ben vont be először a könyvek előkészítésébe, 2006-tól a kiadó működtetésébe is, majd 2013 decemberében kollégámra, Palkovics Tiborra és rám bízta a Hamvas-hagyaték gondozását és a kiadó vezetését.
Email: szgabor1@gmail.com
Tel.: 20 / 590 6599

 

Palkovics Tibor, Medio Kiadó
Palkovics Tibor

Zeneművészeti és filozófiai tanulmányokat folytatott, 1998-ig a Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanára volt. Diplomáját az ELTE Bölcsészkarának Filozófia Tanszékén 2004-ben szerezte. Az 1990-es évek közepén került személyes ismeretségbe Hamvas Béla özvegyével, Kemény Katalinnal és Dúl Antallal. Kutatásainak és tevékenységének fő területe a német idealizmus művészetfilozófiája, valamint Hamvas Béla szellemi forrásainak feltárása és közzététele. Ez utóbbi keretében készítette el többek között a tradicionális művészetszemlélet – Hamvas Béla számára is mértékadó – alapelveit bemutató Titus Burckhardt két művének fordítását (A szakrális művészet lényegéről. Bp. Arcticus, 2000; Chartres és a katedrális születése. Bp. Arcticus, 2001), valamint e szemlélethez tartozó olyan szerzők kisebb írásainak fordításait, mint Rudolf Kassner, Leopold Ziegler, Marco Pallis, Ernst Jünger, Robert Reininger, Rudolf Pannwitz, mely fordítások 2002-től különböző folyóiratokban és periodikákban jelentek meg. 2008-2012-ig a Hamvas Béla műveinek külföldi megismertetését feladatául állító Editio M Kiadó munkatársa, 2013 decemberétől pedig Szakács Gáborral együtt a Hamvas Béla életműkiadást megjelentető Medio Kiadó vezetője és Hamvas Béla írói hagyatékának gondozója. Legutóbbi írása A valóság közelsége címmel jelent meg egy gyűjteményes kötetben a nálunk szinte teljesen ismeretlen múlt századi osztrák gondolkodó Robert Reininger filozófiájáról.
Közvetlen elérhetőség: palkovics.tib@gmail.com
Tel: 20 / 48-28-351

 

 

Még több Dúl Antalról
Tovább a könyveinkhez
Tovább az olvasmányokhoz