Éthosz anthropo daimon

Dúl Antal írása

Éthosz anthropo daimon – az ember sorsa jelleme. A mondat, amely Hérakleitosz töredékeiben olvasható, minden életrajz mottója lehetne. A jellem drámája a sors: a színjáték, melyben a létezés valamennyi minősége történetbe öltözik és végső alakját elnyeri. Hamvas Béla, akinek sorsdrámájából most néhány epizódot felvillantunk, az éthoszt nagyon komolyan vette. Élete a magatartás nehéz próbája volt. Nem azért, mert a kor, két világháborújával, forradalmaival, embernyúzó terror-államaival az „alapálláshoz” való hűséget nagyon megnehezítette. A humánum „status absolutus”-án kevésbé viharos és kiélezett történeti korszakokban sem könnyű megmaradni. Ez azonban így a létezésnek csupán historikus, szociális síkja, a drámában csupán a színfal. A valódi drámából az életrajzok alig mutatnak meg valamit. Az életmű, amely reánk maradt, már inkább. Életrajz? „Ez az irodalom körébe tartozik. Szeretném az életszentségről szóló tudomány alapjait megvetni.” Az életben egyetlen dolog számít, a létezés függőleges tengelye. A daimon igazi küzdelme itt van. Minden egyéb háttér.

Elolvasom


1898. máj. 29. Eperjes Az 5 éves Hamvas Béla húgával, Sárival Pozsonyban 1902-ben Rázga Pál utcai házuk kertjében húgával, Sárival Pozsonyban 7 évesen Hamvas Béla húgával

A képek nagy méretben való megtekintéséhez kattints a fenti bélyegképekre.

Hamvas Béla (1897-1968) 

(életrajzi adatok)

1897 március 23-án Hamvas Béla megszületik Eperjesen. Édesapja, Hamvas József, evangélikus pap, magyar-német szakos tanár, író (1871-1948).
1898 A család Pozsonyba költözik. Édesapja az Evangélikus lyceum tanára, ahol Hamvas Béla 1906-tól 1914-ig középiskoláit végzi.
1914 Érettségi vizsgáit követően önkéntes katonai szolgálatra jelentkezik, tiszti iskolai kiképzést kap.
1916-1917 Ukrán és olasz frontszolgálat. Kétszer megsebesül.
1919 novemberében édesapja a szlovák hűségesküt megtagadja, a családot kiutasítják Pozsonyból. Budapestre költöznek.
1919-1923 A Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakos hallgatója.
1923-1926 Újságíró a Budapesti Hírlapnál, majd a Szózatnál.
1927-1948 Könyvtáros a Fővárosi Könyvtárban.
1935-1936 Kerényi Károllyal közösen megalakítja a Sziget kört.
1936 Megírja a Magyar Hüperiont, első írói korszaka ars poeticáját.
1937 Házasságot köt Kemény Katalinnal.
1940-1944 Háromszor kap katonai behívóparancsot. (1942 - orosz frontszolgálat.)
1943 A láthatatlan történet megjelenése (Egyetemi Nyomda).
1943-1944 Megírja a Scientia Sacra c. nagyesszét, amely második írói korszakának megnyitója.
1945 Remete-hegyi lakásukat bombatalálat éri, könyvtára, kéziratai megsemmisülnek.
1945-1948 Az Egyetemi Nyomda Kis Füzetei sorozatot szerkeszti.
1946 Az Anthologia humana - Ötezer év bölcsessége c. szemelvénygyűjtemény első kiadása. (1948-ig még két újabb kiadást ér meg.)
1948 Könyvtári állásából felfüggesztik és kényszernyugdíjazzák.
1948-1951 Földműves igazolványt vált ki, és sógora szentendrei kertjét műveli. Megírja Karnevál c. regényét.
1951-1964 Tiszapalkonya, Inota, Bokod: raktáros, segédmunkás, gondnok az Erőműberuházó Vállalatnál.
1959-1966 Megírja Patmosz c. háromkötetes esszégyűjteményét, az életmű utolsó periódusának főművét.
1964 Másodszor nyugdíjazzák.
1968 november 7-én agyvérzésben meghal.


Hamvas Béla szülei Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla

A képek nagy méretben való megtekintéséhez kattints a fenti bélyegképekre.

Sors és szó

Dúl Antal írása

Mi a tehetség? A géniuszról Rudolf Kassner Az emberi nagyság elemeiről írott könyvében azt mondja: „Während wir suchen, geht er den Weg, und indem er ihn geht, entsteht der Weg unter seinen Füssen, und diese Bahn ist sein Maßf” - amíg mi keresünk, ő járja útját, s amíg előrejut, lépte alatt út születik, és ez az út az ő mértéke. A tehetség világot szülő erő. A tehetséges ember egyazon mozdulatá­val megnyit és határol, az ismeretlen burkát felszakítja és az új életrend törvényeit megalkotja.

Elolvasom


Hamvas Béla Ilussal Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla

Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla

A képek nagy méretben való megtekintéséhez kattints a fenti bélyegképekre.

Hamvas Béla leveleiből

 

Kedves Barátom, körülbelül december eleje óta vagyok ebben a sajátságos állapotban, közvetlenül érzem Északot, emlékszel, akkoriban tört be az a hideg, ami még most is tart. Hogy a hideg és az északi erők valamiféle összefüggésben vannak, nem nehéz megérezni. Fokozottabban érzékeny vagyok mostanában az ilyesmire. Régebben is foglalkoztam asztrológiával, most egészen belemélyedtem, és ez a mágikus tudás hozzásegített az ilyen világjelenségek meglátásához. A csillagok állása december eleje óta jelez valamit; hogy mit, pontosan nem tudom, de ha nem is tudom leolvasni, jelzi a finn háborút, jelzi az északi hatalom, a németség előretörését, jelzi a hideget és azt a valamit, amit mindnyájan érzünk, borzongással és irtózattal. Van ebben az északi démonban valami szörnyetegszerű, ahogy hömpölyög és gyilkol. Persze ne hidd, hogy németellenes vagyok, éppen úgy ne hidd, hogy németbarát vagy angolbarát vagy más. Éppen ez volt az, amiért annyit kínlódtam, és az utóbbi hetekben csaknem lázam volt miatta. Talán most tisztábban látok. Látom a titánok csatáját. Íme: a bestialitás (német), az aljasság (orosz), a kapzsiság (angol), a züllöttség (francia), az árulás (olasz), a félműveltség (amerikai) és az irigység (japán) titánjai küzdenek. Először felfalják a kicsinyeket, aztán egymásnak esnek. Azt hiszem, ez a konstelláció. Ezek a démoni titánok azonban nemcsak kívül, a világban küzdenek. (Gulyás Pálhoz, 1940)

Tovább a levelekhez


Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla

Hamvas Béla Hamvas Béla Hamvas Béla Kemény Katalin Kemény Katalin

A képek nagy méretben való megtekintéséhez kattints a fenti bélyegképekre.


Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai

Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai

Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai Hamvas Béla igazolványai

A képek nagy méretben való megtekintéséhez kattints a fenti bélyegképekre.


Kemény Katalin Hamvas Béla sírja Hamvas Béla sírja Hamvas Béla sírja Kemény Katalin
Hamvas Béla kézirat Hamvas Béla kézirat Hamvas Béla kézirat Hamvas Béla kézirat Hamvas Béla kézirat

A képek nagy méretben való megtekintéséhez kattints a fenti bélyegképekre.

További olvasmányok:

Hamvas Béla: A száz könyv
Hamvas Béla: Eksztázis
Hamvas Béla: Interview
Hamvas Béla: Kiengesztelődés
Hamvas Béla: Metapoiézisz
Hamvas Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása
Hamvas Béla: A nagy ember, avagy a hírnév elveszti a hőst (kiadatlan szatírikus írás )

Dúl Antal: 2012 - A hatodik nap órája

A szamszára folyamában - interjú Dúl Antallal
Mindenkinek van ideje ébernek lenni - beszélgetés Dúl Antallal (2007)