Hamvas Béla: Művészeti írások II.

 

Hamvas Béla: Művészeti írások II.

Igenis: Ady nem írt jó verseket, Ady nem volt nagy költő, Ady csábító volt, kerítő, patkánybűvölője az ájultságnak, önmagával tehetetlen kábulatnak, kéjittasságnak s mindannak, mi ezek nyomán fellép. Hogy bűvölete írásban történt? – még nem kell, hogy költészet legyen: az, amit Ady csinált, nem költészet és onnan meg nem ítélhető. Annak a valaminek, amit úgy hívnak, hogy: költészet, csak addig van érvénye, amíg az élet szolgálatában áll. Abban a pillanatban, amikor ellenszegül vagy megrontja, egy másik birodalomba lép. A vers nem formája szerint vers, hanem annál fogva, hogy gyökerét az élet öntözi s a „forma” meg téveszthet, de a mélyebb ráeszmélés tudja, hogy ennek már a költészethez semmi köze. (Egy új Ady-revízió)

Voltak idők és vannak népek, ahol vallás, tudomány, filozófia és költészet egy volt és ma is egy. Még nem is olyan régen azt tartották, hogy ez az egység a primitív differenciálatlanság jele. Ma tudjuk, hogy nem. (Poetica metaphysica)

Egyszerűbben: a költői teremtés tulajdonképpen nem az, hogy a látható átömlik a láthatatlanba, hanem az, hogy a láthatatlan átömlik a láthatóba. Prométheusz tette nem az, hogy fölment a tűzért, hanem, hogy lehozta. A költészet az életet átviszi a létbe, de a létet lehozza az életbe. És mérhetetlenül könnyebb a létbe, az örökbe, a hatalmak közé menni, mint onnan visszajönni. (Poetica metaphysica)

Megrendelem ezt a könyvet

További könyveink

A Hamvas Béla életműsorozat eddig megjelent kötetei

  Könyv címe
1. Anthologia humana
2. Szilveszter, Bizonyos tekintetben, Ugyanis
3-4. Patmosz I-II. (2 kötet)
5. A babérligetkönyv, Hexakümion
6. Tabula smaragdina, Mágia szútra
7. Arkhai
8-10. Scientia sacra I-III. (3 kötet)
11-13. Karnevál I-III. (3 kötet)
14. Szarepta
15-16. A magyar Hüperion I-II. (2 kötet)
17. Silentium, Titkos jegyzőkönyv, Unicornis
18. A láthatatlan történet, Sziget
19-20. Az ősök nagy csarnoka I-II. (2 kötet)
21. Az ősök nagy csarnoka III.
22. Az ősök nagy csarnoka IV.
23-24. Naplók I.-II. (2 kötet)
25. Levelek
26. Művészeti írások I.
27. Művészeti írások II.
28. Ördöngösök
29. Nehéz nem szatírát írni

Egyéb könyvek

  Könyv címe
1. A bor filozófiája
2. The Philosophy of Wine
3. Litai
4. …de a sivatag, Levelek a halott baráthoz
5. A valóságban felébredni

A Mérték sorozat füzetei

  Könyv címe
1. Hamvas Béla: Eksztázis
2. Rudolf Kassner: A három birodalom
3. Hamvas Béla: A száz könyv

DVD

  DVD címe
1. A Kőhegyen


Tovább a könyvrendeléshez