Hamvas Béla: Tabula smaragdina, Mágia szútra

(részlet)

Hamvas Béla: Tabula smaragdina, Mágia szútraSzumma

A fontos nem a tanítás hirdetése, hanem a sors alakítása.– De nem a háttérből a módszer által hatni, hanem a módszert mindenki kezébe adni.  – A cél a tudatosan megtisztított életrend. – Az alap az életszentség. – Létet alapítani. – A létezés minden emberben állandóan és teljes egészében esedékes. – A valóságot a maga teljességében el kell ismerni. – Az összes lehetőséget birtokba kell venni. – Létezés – megismerés – megvalósítás. – Az egyetemes ember. – Kiindulás: – az egész állandó jelenléte. – Következménye a partialobjektiváció. – Így érthető a szabadság. – A rongáltság mindhárom körre kiterjed. – A szellem bűne, a lélek őrülete, a test betegsége, de a három egy, amire példák száza van. – Az összes határok érvénytelenek, mert az egyetlen morál a szabadság. – Böhme érdeme volt, hogy az univerzumban rendet teremtett. – A középen kell kezdeni. – A lélek és látomása. – Tehát nem élet: hanem az üdv. – Az életterv nincs készen, az imagináció teremti. – Vigyázat! Nem összetéveszteni az álommal, sem a fantáziával, mert teremtő tevékenység. – Ez a mágikus aktus a beváltás helye. – A mágikus ige a kinyilatkoztatás. – Látomás és mámor összetartozik. – Amely a mélységeken uralkodik. – Miért kell elfogadni? – Szophia miatt, aki a tükör, és akiben az egész látható, – és a turba miatt, amelyben az egész megzavarodott. – Ezek után következik az életképzelet alkalmazása. – Mindenekelőtt az éberség. – Azonosítás és összetévesztés, mámor és ájultság. – Vajon eredetileg az imagináció üres, vagy nem? – És ha nem, az ősképet ki helyezte bele? – A normális ember alapállása útbaigazít. – Aki az alapállásról leválik, szörnyeteggé lesz. – Ilyen a tehetség, amely a nagy orr, főként a zseni. – Paraziták. – A bennük való hit a tulajdonságok téves értelmezésén nyugszik. – A mérték: kicsoda milyen hatalom szolgálatában áll. – Az emberismeret mai alakjában démonológia, amelynek alapja az összetévesztés. – Ennek következménye az eltárgyiasítás, az eldologiasítás, a személytelenség és megszólíthatatlanság. – Ebben a helyzetben az ige nem beváltható. – A valóság egészének megismerése csak a démonok kiűzése árán történhet. – Fontos, amit mindenki egyenlő eséllyel elér. – A normális ember ősképe a kinyilatkoztatásban adva van. – Oly mértékben világosodik meg, amilyen mértékben megvalósul. – A baj forrása a szégyentelen életéhség, amelynek rejtett arca a halálvágy. – Először belehelyezni, aztán várni, de nem tétlenül, és valamely gyakorlat ajánlatos. – A válságponton ügyelni. – Három fokozat van. – Próbaidőt alkalmazni. – Technikát mindenki maga csinál. – Vigyázat! Álalakzatok. – Nemcsak az ember, fontos a tulajdonságok egészének monumentális felszabadítása, mert az előzmény és a következmény – a szabadság.

Megrendelem ezt a könyvet

További könyveink

A Hamvas Béla életműsorozat eddig megjelent kötetei

  Könyv címe
1. Anthologia humana
2. Szilveszter, Bizonyos tekintetben, Ugyanis
3-4. Patmosz I-II. (2 kötet)
5. A babérligetkönyv, Hexakümion
6. Tabula smaragdina, Mágia szútra
7. Arkhai
8-10. Scientia sacra I-III. (3 kötet)
11-13. Karnevál I-III. (3 kötet)
14. Szarepta
15-16. A magyar Hüperion I-II. (2 kötet)
17. Silentium, Titkos jegyzőkönyv, Unicornis
18. A láthatatlan történet, Sziget
19-20. Az ősök nagy csarnoka I-II. (2 kötet)
21. Az ősök nagy csarnoka III.
22. Az ősök nagy csarnoka IV.
23-24. Naplók I.-II. (2 kötet)
25. Levelek
26. Művészeti írások I.
27. Művészeti írások II.
28. Ördöngösök
29. Nehéz nem szatírát írni

Egyéb könyvek

  Könyv címe
1. A bor filozófiája
2. The Philosophy of Wine
3. Litai
4. …de a sivatag, Levelek a halott baráthoz
5. A valóságban felébredni

A Mérték sorozat füzetei

  Könyv címe
1. Hamvas Béla: Eksztázis
2. Rudolf Kassner: A három birodalom
3. Hamvas Béla: A száz könyv

DVD

  DVD címe
1. A Kőhegyen


Tovább a könyvrendeléshez